Innertak som syns och dämpar buller

23 januari 2022 patrick pettersson

editorial

Ett innertak ska framför allt vara estetiskt tilltalande och snyggt. Helt och rent är ett grundkrav, för det är taket man ser när man kommer in i en lokal och tittar sig runt.Tak som har missfärgats av rök och matos verkar avskräckande på både boende och kunder.

I offentliga miljöer är det också viktigt att ett innertak suger upp ljud och dämpar buller och sorl i lokalerna. Brandsäkerheten är en annan viktig fråga, som man bör bygga in när man gör ett nytt undertak.

 

Innertak eller undertak

De här två begreppen används lite urskillningslöst, men det finns en skillnad. Det taket som sitter under takstolarna är ett innertak, och det är det du ser i ett vanligt rum. Undertak är ett ytterligare, nedsänkt tak som döljer både ventilationstrummor och kablar, och det ger en lägre takhöjd.

Ofta ser man ljudabsorberande plattor och snygga spotlights i ett undertak. Innertak kan också ha spotlights och vara försedda med ljuddämpande material. Jobbar man i lokalen finns det också hänsyn till arbetsmiljön att tänka på.

 

Innertak

 

Få hjälp med monteringen

När du funderar på att inreda eller bygga om en lokal, ta först kontakt med en firma som är specialister på undertak och innertak. Då får du goda råd om vad som är lämpligt att ha i just din lokal. Ska det vara högt i tak, är det ett innertak du ska satsa på. Du kan också välja att bara ha några ljuddämpande plattor i taket och låta resten vara vanliga.

Allt beror på vad du har för verksamhet i lokalen och om det regelbundet vistas mycket folk där, som i en restaurang eller en vänthall. Du får hjälp både med val av innertak och montering, så att du trivs med resultatet, så begär en offert och titta i lugn och ro på vad som skulle passa hos dig.

Fler nyheter

14 november 2022

Vad är en arborist?