Datanät – vad är det och hur fungerar det?

16 maj 2023 Maja Bergman Lindberg

Datanät är grunden för all digital kommunikation som sker idag. Tekniken har blivit en viktig del av vårt samhälle och har möjliggjort en mycket hög grad av anslutning över hela världen. Men vad är datanät egentligen och hur fungerar det? Låt oss ta en titt på datanät, dess historia och hur det har utvecklats.

Historia om datanät

Datanät är en sammankoppling av datorer eller andra digitala enheter som är anslutna till varandra. Föregångaren till datanätet var telegrafen, en analog kommunikationsmetod som användes för att överföra långsam långväga information med hjälp av telegrafledningar. På 1960-talet utvecklades det ”ARPANET”, ett datanät som utvecklades av amerikanska militären som ett svar på det sovjetiska Sputnik-programmet. Sedan dess har datanät fortsatt att utvecklas, vilket har ökat dess anslutningsmöjligheter och effektivitet.

datanät

Hur fungerar datanät?

Datanät är uppbyggda genom en kombination av hårdvara och mjukvara. En datamaskin, som är ansluten till nätverket, kan fungera som både en sändare och en mottagare av data. En sändare överför data till nätverket genom att omvandla informationen till bitar (1 och 0) och sedan skicka dem vidare till mottagaren. Mottagaren får data, omvandlar bitarna tillbaka till data, och överför sedan datan till den slutliga mottagarpunkten.

Vanliga datanät

Det finns många olika typer av datanät som används idag, beroende på användningsområdet. En av de vanligaste är ”Local Area Network” (LAN). Detta nätverk används oftast i ett företags- eller hemmiljö och har ofta en hög prestanda och säkerhet. Det finns också ”Wide Area Network” (WAN) som används över större geografiska avstånd, såsom mellan kontinenter. Ett annat vanligt datanät är ”Wireless Local Area Network” (WLAN), vilket är en trådlös version av LAN.

Sammanfattning

Datanät är en viktig del av vårt samhälle och möjliggör anslutning över hela världen. Det har utvecklats mycket sedan ARPANET och dess användningsområde har blivit allt bredare. Genom att skicka data mellan olika enheter och ansluta människor över hela världen, har datanät bidragit till att skapa en global by. I slutändan, utan datanät, skulle världen vara en mycket mindre plats än vad den är idag. Datanätets framgång har lett till ökade kommunikationsmöjligheter mellan länder och en ökad grad av globalisering. Datanät har fortfarande mycket att erbjuda och kommer fortsätta att utvecklas i framtiden med nya tekniker som bygger på det nuvarande nätet.

Läs mer här: https://www.svenska-datanatverket.se/

Fler nyheter

14 november 2022

Vad är en arborist?