Hur vårdar man bäst sina lås till ytterdörren

09 mars 2023 Staffan Ehrlin

Hur vårdar man bäst sina lås till ytterdörren

När gav du senast dina ytterdörrslås en ordentlig genomgång? Verkligheten är att de flesta människor inte tänker på sina ytterdörrslås förrän det uppstår ett problem, som att bli utelåst eller ha svårt att låsa upp dörren. Men om du vidtar proaktiva åtgärder för att ta hand om dina ytterdörrslås kan du undvika oväntade låssituationer och även hålla ditt hem säkert från inkräktare. I det här blogginlägget tittar vi närmare på hur du bäst tar hand om dina ytterdörrslås så att de är i optimalt skick. Från att se till att låsen smörjs ordentligt till att schemalägga regelbundna underhållsbesök – vi går igenom allt! Fortsätt läsa för att få veta mer om hur du kan se till att dina ytterdörrar förblir säkra och fungerar som de ska!

En av de viktigaste delarna av skötseln av dina ytterdörrslås är att se till att de smörjs regelbundet. Detta bidrar till att säkerställa en smidig funktion och minskar slitaget på själva låset. Några droppar lätt olja, t.ex. WD-40, kan användas för att smörja nyckelhålet och alla andra delar av låset. Dessutom kan du använda grafitpulver för att minska friktionen mellan lås och nyckel.

Låssmed Göteborg

Låt en låsssmed inspektera

Du bör också titta på dina dörrlås regelbundet för att kontrollera om de har tecken på skador eller slitage. Spruckna eller avbrutna nycklar kanske inte längre fungerar som de ska och bör bytas ut omedelbart. Det är också viktigt att kontrollera att alla skruvar och fästanordningar är ordentligt fastsatta på plats för att undvika att låset lossnar.

Om du vill att dina dörrlås ska hålla så länge som möjligt är det en bra idé att låta dem genomgå en professionell service minst en gång om året. En kvalificerad låssmed kan inspektera tillståndet hos dina ytterdörrslås och göra eventuella nödvändiga reparationer

Fler nyheter

14 november 2022

Vad är en arborist?