Snabb pumpservice i Helsingborg

25 oktober 2021 patrick pettersson

editorial

När det gäller pumpar som slutar fungera finns det två lägen att välja mellan – snabbt eller snabbare. För de företag som förlitar sig på fungerande pumpar i sin verksamhet finns inga alternativ. Stannar produktionen kan konsekvenserna bli våldsamma. Förstörda råvaror, uteblivna leveranser och förlorade intäkter. 

En trasig eller illa fungerande pump påverkar alla led av produktion och annan verksamhet. Troligen har man själv en del enklare reservdelar och liknande hemma och personal med kompetens att byta desamma. Hjälper inte detta är det expertisen man får vända sig till. Då är pumpservice i Helsingborg ett måste.

Pumpar, vätskor och andra material

Det är förstås vanligast att pumpar används till vätskor. Vätskor, i sin tur, har olika viskositet och egenskaper. Den pump som fungerar klockrent när du sysslar med livsmedelsproduktion är knappast av samma modell eller ens typ som den du använder till aggressiva kemikalier. Materialen måste i vissa fall tåla helt andra utmaningar.

Kemikalier av det mindre trevliga slaget måste med nödvändighet användas i många olika industriella processer. Ammoniak är en av de vanligaste. I sin grundform är ammoniak en färglös gas men när den används industriellt föredrar man att använda den i vätskeform. Detta görs genom att ammoniaken utsätts för tryck eller blandas med vatten.

 

Vikten av ett gott samarbete

Så vad gör man som företag för att säkra tillgången på välfungerande pumpar? Vare sig man producerar livsmedel med vatten eller köldmedium med ammoniak gäller samma sak – man ser till att ha en pålitlig och kunnig leverantör. Ibland enbart för reservdelar men minst lika mycket för att få snabb service när livet krisar ihop sig.

Vad är då en bra leverantör? Mycket beror på attityden. Att förstå kundens behov och ha rätt kunskaper, förstås. Reservdelar på plats, snabb utryckning och snabb reparation. Inte enbart snabb, dock. Den ska vara korrekt och hålla längre än till nästa vecka.

Fler nyheter

14 november 2022

Vad är en arborist?