Advokater inom asylrätt

03 juli 2019 jonas olsson
Advokater inom asylrätt

Att vara en advokat kräver mycket av en. För det första handlar det om att ha en bred kunskap om Sveriges lagar och vara uppdaterad om alla dess ändringar. En advokat ska vara noggrann, lyhörd och inte minst tålmodig.

De flesta advokater specialiserar sig inom ett angivet kompetensområde. Detta görs för att de ska kunna fördjupa sina kunskaper och ge förstklassig hjälp åt sina klienter.

Det finns olika kompetensområden såsom familjerätt, handelsrätt och migrationsrätt.

Migrationsrätt i sig är ett samlingsbegrepp för ett rättsligt område som behandlar frågor om personer som invandrat i Sverige. I migrationsrätt ingår termer som asyl, arbetstillstånd, uppehållstillstånd, uppehållsrätt och svenskt medborgarskap.

Idag är det allt fler som behöver advokater med kompetens i asylrätt i Göteborg, Stockholm och Malmö Varför poängteras dessa tre städer? Det är oftast storstäderna som tar emot flest nyinvandrade personer.

 

Vad betyder asylrätt?

Asyl betyder egentligen fristad. Den gäller personer som söker asyl i ett annat land än sitt eget. Asylrätt behandlar rättigheterna för alla asylsökande i Sverige då det oftast handlar om personer som flyr sina egna länder p.g.a. krig.

I Sverige har en asylsökande rätt till en advokat som har specialkompetens inom asylrätt. Den sökande har även rätt till att välja en särskild advokat. Om denna inte gör detta väljer Migrationsverket ett offentligt biträde. Det är svårt att byta ett offentligt biträde i efterhand.

 

Hjälp för asylsökande

Advokater med inriktning på asylrätt hjälper nyanlända utländska medborgare som sökt skydd i Sverige. De arbetar med människor under stor psykisk stress som oftast har varit med om krig eller förföljelser. I de allra flesta fall pratar inte personerna svenska eller engelska vilket försvårar kommunikationen enormt mycket.

Migrationsrätten i Sverige i dagsläget anses vara komplicerad och kommer förmodligen att ändras. Hjälp finns att få men det kräver mycket både av staten och advokaterna som arbetar inom det området.

Fler nyheter

14 november 2022

Vad är en arborist?