Med en psykoterapeut kan du finna svaren

17 maj 2019 jonas olsson
Med en psykoterapeut kan du finna svaren

Det är inte alltid lätt att förstå sina egna reaktioner. Många har problem med social fobi, missbruk, ångest, rädslor och andra känslor de inte har grepp om. En del har ett aggressivt beteende, får plötsliga vredesutbrott och skrämmer iväg folk som vill komma nära. Det finns oftast en orsak, men ibland kan den vara för smärtsam att ta itu med. Istället tränger man bort de känslor man känner sig hotade av. Ensam är inte alltid stark, och ibland kan man behöva tala med en trygg och stark person, någon som är kunnig och professionell. Oavsett var man bor, om man vill tala med en kurator i Norrland eller söker en psykoterapeut i Malmö, finns det folk som kan hjälpa till och bena ut problemen. För en psykolog som ser saker utifrån är svaren inte så känslomässigt laddade, och den personen kan ge oss hjälp på traven att komma över våra personliga svårigheter.

 

Inga känslor är förbjudna

Det är helt naturligt att söka psykologisk hjälp, precis som att man går till en doktor när man får en kroppslig krämpa. Tiden är förbi då man måste smyga med sådant. Det finns inte heller några känslor som är förbjudna, och det finns inget att vara rädd för. En psykoterapeut har förmodligen hört det mesta och har dessutom tystnadsplikt. Vid det första besöket träffas ni och du berättar om hur du mår och vad du önskar få hjälp med. När ni har etablerat kontakt och du känner förtroende för din psykolog, bestämmer ni hur ofta ni behöver träffas för samtal och utvärdering.

 

Träffas i grupper

Ibland kan problem uppstå i arbetsgrupper, med dålig stämning och utbrändhet bland de anställda. Det är vanligt att personalen behöver träffa en psykolog eller psykoterapeut för att reda ut just deras situation. Många företag anlitar också en psykolog som kommer och föreläser om mental hälsa.

Fler nyheter

14 november 2022

Vad är en arborist?