Varför ett äktenskapsförord

14 oktober 2019 jonas olsson
Varför ett äktenskapsförord

När man gifter sig så vill man såklart tänka att det är för alltid. Men man vet aldrig vart livet tar en och vad som händer. Det kan vara bra att vara förberedd även för det oplanerade. 

 

En bra idé kan vara att teckna ett Äktenskapsförord. Det innebär att man skriver ett avtal på vad som ska hållas utanför, eller ingår, i en eventuell framtida bodelning. Det är först genom att teckna ett äktenskapsförord man har laglig rätt att bestämma över en viss egendom vid en bodelning. I annat fall ska man dela lika på bådas egendom vid en bodelning.

 

 

Hur det går till

 

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt krävs det att båda makarna är överens. Det måste skrivas på av båda parter och sedan skickas in till Skatteverket för att bli giltigt. Ett äktenskapsförord blir giltigt från och med den dagen det lämnas in till Skatteverket. 

 

Det finns dock undantag, och om det är så att det lämnas in till skatteverket inom en månad från att giftermålet ägt rum gäller det från den dagen man gift sig och inte den dagen det kom in till skatteverket. Det är mycket att tänka på och det kan ibland vara känsliga bitar att ta upp med sin partner.

 

Ta hjälp av någon som kan

 

För att undvika att något blir fel eller blir till en konflikt kan man ta hjälp av någon utomstående. Många advokatbyråer har hand om äktenskapsförord och kan hjälpa till med allt från det giltiga avtalet till att förklara vad som händer vid en eventuell bodelning. Genom att ta hjälp av någon som kan slipper ni onödiga missförstånd och kan vara säkra på att allting har gått rätt till. Tänk också på att det är du och din partner som ska teckna äktenskapsförordet och det viktigaste är att ni båda känner er nöjda.

 

Fler nyheter

14 november 2022

Vad är en arborist?