Hitta en bra skola i Malmö

13 oktober 2020 jonas olsson

Alla barn har rätt till en bra utbildning och i Sverige kan man själv välja den skola som man vill att ens barn ska gå i, förutsatt att den ligger inom kommunen. Det är sedan kommunen som bestämmer om man ska tilldelas en plats hos den valda skolan. Man har också rätt att välja en skola i en annan kommun, men det blir i så fall den andra kommunen som bestämmer om barnet ska tilldelas en plats där.

Det är också kommunen som bestämmer hur många platser varje skola har och hur många elever de kan ta in varje läsår. Vissa skolor är mer populära än andra och det händer att platserna inte räcker till. Då fördelas elevplatserna efter något som kallas för närhetsprincipen. Detta innebär att de elever som bor närmast tilldelas en plats – dock kanske man har nära till flera skolor, och då är det inte säkert att det gäller. Ibland går redan ett barn från samma familj i den skola man valt och då kan skolan även ge så kallad syskonförtur.

 

 

Kommunal eller fristående skola

När man väljer skola är det viktigt att man ser till barnets behov och väljer en skola som man tror ska vara bra för barnet. Det finns både kommunala och fristående skolor och många av dem profilerar sig på olika vis för att locka elever. Vissa undervisar efter en särskild pedagogik som exempelvis Waldorf och Montessori. Det finns en skola i Malmö som undervisar efter Friluftsfrämjandets pedagogik “ur och skur” där mycket av undervisningen sker utomhus. Läs mer på http://www.skabersjoskolan.se/skabersjoskolan/extern/.

Innan man väljer skola kan det vara bra att besöka ett par stycken när de har öppet hus. Det kan även vara bra att prata med andra som har eller har haft barn i den skola som man är intresserad av. 

Fler nyheter

14 november 2022

Vad är en arborist?